fbpx

Szolgáltatásaink

A széles körű szolgáltatásaink lefedik az egész fejlesztési folyamatot. Mélyreható ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezünk a UX módszertanok területén, így versenyképesek vagyunk a nagy nemzetközi ügynökségekkel is.

01

DISCOVER

Számos technikát használunk, hogy jobban megértsük a terméket és a megoldandó problémát. Ezek eredményeként fontos elemeket gyűjtünk a kezdeti koncepció kialakításához.

Döntéshozói interjúk – Üzleti célok felmérése

Félig irányított interjúink többnyire 1-2 órásak és az érintett döntéshozókkal (stakeholder) folytatjuk le őket egyénileg vagy csoportos formában. A beszélgetések során begyűjtjük az elvárásokat, az összes sikeres tervezéshez szükséges információt, és meghatározzuk, hogy mik az ügyfél szempontjából legfontosabb makro- és mikrokonverziók, KPI-ok, OKR-ek.. A beszélgetések során visszajelzést adunk az ügyfélnek arról is, hogy elképzelései mennyire kivitelezhetőek és reálisak a felhasználók szemszögéből. Az interjúk alapján a projektirányokat egy workshopon határozzuk meg közösen komplexebb projektek esetén.

 • Ügyféloldali részvétel: Interjú scriptjének véleményezése, Brief, célok összefoglalása, Interjúkhoz résztvevők és döntéshozói térkép/lista biztosítása
 • Leszállítandók: Kiértékelés prezentáció vagy memó formájában

KPI meghatározása

KPI meghatározása
A KPI-ok meghatározásának alapjául mindenkor az üzleti célok szolgálnak. Néhány KPI, amiket korábbi projektjeink során alkalmaztunk:

 • Organikus találatok száma
 • Mikro és makro konverziós arányok (globálisan, és forgalmi források/ kampányok szerint)
 • CAC (Customer acquisition cost)
 • Online akvizíciós eredmények (darab, volumen, érték)
 • Cross-sales eredmények

Minél teljesebb a lehetőség arra, hogy az egyes leadeket/ ügyfeleket végigkövessük az ügyfél meglévő rendszerien (CRM, számlavezető rendszer stb.) keresztül, annál teljesebben lehet üzleti teljesítményét monitorozni.

 • Információ az ügyféltől:Jelenlegi mérési módszerek, KPI-ok ismertetése
 • Ügyféloldali részvétel:Együttműködés a KPI meghatározásban
 • Leszállítandók:KPI lista, mérési pontok

Honlapok, webshop­ok, alkalma­zások elemzése

A szolgáltatás során áttekintjük a már elkészült honlap, webshop vagy alkalmazás működését, meghatározzuk a gyenge pontokat és javaslatokat teszünk a problémák megoldására. Az elemzést használhatóság, design és keresőoptimalizálás szempontjából is elvégezzük.

Szemben az interneten fellelhető számos hasonló szolgáltatásra, mi nem sematikus, sablonokból és általánosságokat tartalmazó elemzést készítünk, hanem az általunk feltárt problémákra fókuszálva, az adott témában nagy gyakorlattal és szakértelemmel bíró szakértők segítségével végezzük el a szolgáltatást. A weboldalelemzési szolgáltatásunk a weboldalalemzes.ergomania.hu honlapon rendelhető meg.

 • Információ az ügyféltől:a honlap, webshop vagy alkalmazás elérhetősége – esetleg az ügyfél által már azonosított gyenge pontok (alacsony konverziós arány, magas lemorzsolódási arány a check out oldalaokon stb.), hozzáférés az analitikai szoftverekhez
 • Ügyféloldali részvétel:konzultáció az eredményekről
 • Leszállítandók:részletes hibalista, javítási javaslatok

Webanalitikák elemzése (pl. Clicktale)

Webanalitikák elemzése során elsősorban azt mérjük fel, hogy a felhasználók hova kattintanak (milyen elemekkel lépnek interakcióba, illetve milyen elemekről gondolják, hogy azok interaktívak), illetve hova irányul figyelmük. Ez az eszköz kiválóan alkalmas arra, hogy meglévő tartalmaink megvágásában, átszervezésében orientáljon, be tudjuk azonosítani, hogy mi kap túlzott és mi túl kevés figyelmet. Segít annak is a felmérésében, hogy hol hasznos és hol inkább káros fényképeket használnunk. Technológiában jártas segít az ügyfél IT szakembereinek a rendszer beállításában.

 • Információ az ügyféltől:Analitikák
 • Ügyféloldali részvétel:Clicktale megvétele, bekötése és működésének fenntartása 1 hónapig
 • Leszállítandók:Word formátumú problémalista, elemzés 8-10 oldalban

Felhasználói interjú

Félig irányított interjúink többnyire 1 órásak, és 4-12 meglévő vagy potenciális felhasználóval folytatjuk le őket. Az interjú alatt céljainknak megfelelően keressük a választ problémáinkra véleményük, tapasztalatuk, terveik, motivációik, félelmeik, szándékaik és igényeik feltérképezésével. Az eredményeket egy rövid prezentáció formájában mutatjuk be, illetve jellemzően beépülnek egy aktuális workshop tematikájába.

 • Ügyféloldali részvétel:Interjú scriptjének véleményezése, interjúkhoz résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók:Kiértékelés prezentáció vagy strukturált hibalista formájában

Etnografikus megfigyelés

Az etnografikus megfigyelés során tanulmányozzuk, hogy megrendelőnk ügyfelei miképp használják valódi élethelyzetekben digitális eszközeit. Milyen problémákkal szembesülnek mindennapjaikban és hogyan próbálják meg azokat kezelni. Megfigyeljük azt is, hogy digitális megoldásaink mennyire vannak harmóniában a fizikai környezettel. A megfigyelés során a hibákat és problémákat listázzuk és azokra konkrét megoldásokat javaslunk. Előnye az etnografikus megfigyelésnek a felhasználói teszteléssel szemben, hogy olyan hibákat is feltárhatunk, amelyek egy 1 órás tesztelés alatt teljesen rejtve maradnának, illetve a rendszer tanulhatóságáról is több információt tudunk gyűjteni.

 • Információ az ügyféltől:Korábbi megfigyelések tapasztalatai
 • Ügyféloldali részvétel:Megfigyelhető felhasználók biztosítása
 • Leszállítandók:Hibalista megoldásokkal

Naplós kutatás

A felhasználók egy napló segítségével meghatározott ideig nyomon követik tevékenységeiket, gondolataikat és érzéseiket arról, hogy miképp használnak egy terméket, szoftvert, weboldalt vagy egy alkalmazást.

A naplós kutatás fő előnye, hogy információt szerzünk a felhasználók tapasztalatairól, szokásairól egy adott időszakban. A teszteléssel ellentétben ismeretet gyűjtünk olyan helyzetekről is, amelyekre nem gondoltunk volna, illetve jobban megértjük a rendszeres és hosszútávú használat során felmerülő problémákat, így ezekre megoldást is tudunk adni.

 • Ügyféloldali részvétel:Kutatáshoz résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók:Kiértékelés prezentáció vagy strukturált problémalista formájában

Mentális modellek készítése – Felhasználói igények felmérése

A mentális modellek fogalmával a kognitív pszichológia  foglalkozik. Mentális modelljeink a valóságban meglévő rendszerről alkotott gondolati egységek (olvasás folyamata a papír-világban, vásárlás módja a sarki kisboltban), amelyek a jelenséget és az összefüggéseket is tartalmazzák. Megismerésük alapvető hozzáférést biztosít ahhoz, hogy egy-egy feladatot (amely jól ismert a mindennapjainkból) és annak megoldását online vagy képernyős felületre áttéve (pl. olvasás egy e-könyv-olvasón, online vásárlás) úgy tervezhessük meg, hogy az megfeleljen a felhasználók/kutatási alanyok gondolkodásának.

Ahhoz, hogy ezeket a való világban jól ismert folyamatokat jól képezzük le a képernyős, illetve online felületen, ismernünk kell, hogy a felhasználók milyen lépésekben, fogalmakkal gondolkodnak az adott folyamatról. Hol, hogyan és miért teszik ki a hangsúlyokat. Megismerésük alapvetően szükséges ahhoz, hogy a későbbi felület a felhasználók, és ne a tulajdonos vagy a tervező mentális modelljeire épüljön.

 • Információ az ügyféltől:Szegmentációs anyagok, felmérések, analitikák
 • Ügyféloldali részvétel:Interjúalanyok (és helyszín biztosítása)
 • Leszállítandók:Mentális modellek szöveges összefoglalása

Best practice kutatás

A best practice kutatás során összegyűjtjük, hogy a tervezési témában milyen megoldások születtek korábban. Ezen gyűjtésünk során screenshotokat készítünk, bemutató videókat gyűjtünk, amelyeket rendszerezünk és kommentelünk, hogy egyértelmű legyen miért találtuk őket előnyösnek és előremutatónak. Esetenként felhasználható, rendkívül inspiratív mintákat más iparágakból is keresünk, ha cél a radikális innováció.

 • Ügyféloldali részvétel:Már ismert jó megoldások megosztása, részvétel minták értékelésben
 • Leszállítandók:Best practice-k vizuális gyűjteménye előnyeik kiemelésével

Lego Serious Play

A Lego Serious Play egy innovatív, kísérletező, facilitációs módszer, amely során a résztvevőknek egy előre meghatározott feladatot, szituációt kell megoldaniuk lego darabok segítségével. A Lego Serious Play használata elősegíti a csapaton belüli kommunikációt, megkönnyíti a stratégiai döntéshozatalt, fejleszti a kollaborációs készséget és kompetenciákat – ennek következtében a résztvevők kreatív javaslatokat tudnak egy adott probléma megoldására és könnyebben tudják kommunikálni az elképzeléseiket.

 • Ügyféloldali részvétel:Résztvevők biztosítása, előzetes üzleti elvárások átadása
 • Leszállítandók:Javaslat a feltárni kívánt problémakör megoldásához

test

Instructing it to perform certain tasks – from switching on the lights to ordering plane tickets or sending money or getting detailed information. Our cross-functional team of professionals is ready to team up with your business to build a truly innovative voice-controlled product. Our specialized VUI team include usability experts, software engineers, AI experts, linguists, creatives, and copywriters.

 • Information from client:List of known user needs
 • Client cooperation:Participation on needs analysis workshop, Interview subjects
 • Deliverables:List of user needs based on personas

Részletek

Szolgál­tatás­tervezés

Valós értékeket közvetítünk az ügyfelek és a felhasználók számára komplex szolgáltatások leegyszerűsítésével, és azok hatékony, erőteljes megjelenítésével. A termékek jól körülhatárolhatóságával szemben a szolgáltatások több érintési ponton működnek. Az érintési pontokon a szakmai terminológiában azokat az emberi szükségleteken alapuló, interakcióval járó kapcsolódási pontokat értjük, melyek az ügyfél és a szolgáltató között jönnek létre egy meghatározott helyen és időben. Minden érintési pont egy üzenet, ami valamilyen formában “megérinti” az ügyfelet. Az ügyfélélmény szepmontjából kulcsfontosságú érintési pontok azok a környezeti elemek, amelyekkel az ügyfél találkozik fizikailag vagy digitálisan egy szolgáltatás igénybevétele során, és amelyek érzetet keltenek benne, legyen az akár látvány, hang, tapintás vagy illat.

 • Információ az ügyféltől:Lista a lehetséges interakciókról és érintési pontokról, korábban elvégzett tanulmányok
 • Ügyféloldali részvétel:Témák szolgáltatása interjúkhoz és szerepjátékokhoz
 • Leszállítandók:Szolgáltatási terv, utak, történetek összefoglalása, csatornák összefoglalása, egyes érintési pontok specifikációi

Részletek

02

DEFINE

Drótvázakat tervezünk a képernyők alapvető struktúrájának meghatározásához, figyelembe véve a felhasználói igényeket, a user journey-t stb.

Design sprint

Az összes érintett bevonásával egy rendkívül intenzív 5 napos workshop sorozat keretében: 

 

 1. Feltérképezzük a problémát 
 2. Megoldás variációkat készítünk
 3. Értékeljük ezeket
 4. Prototípussal modelezzük a legjobb variációt
 5. Teszteljük a prototípust és ezáltal validáljuk az üzleti elképzelést

 

A design sprintnek létezik rövidített 3 napos változata is.

 • Ügyféloldali részvétel:3-5 napra az összes érintett, osztályról résztvevők biztosítása, szakértők biztosítása az 1. napra,tesztelők biztosítása
 • Leszállítandók:Validált koncepció prototípus

Perszónák

A perszónák viselkedésalapú csoportokat reprezentáló fiktív karakterek. Egy perszóna demográfiai adatokat,  képességeket, célokat, félelmeket, motivációkat és attitűdöket foglal magába. A perszónákat a meglévő ügyfélszegmentációs kutatások és interjúk alapján alkotjuk meg. Alkalmazása fókuszáltabbá teszi a tervezési folyamatokat. 

 • Ügyféloldali részvétel:Szegmentációs kutatások, analitikák átadása
  Marketing, ügyfélszolgálat rendelkezésre állása, interjúkhoz résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók:2-4 perszóna adatlap

Élménytérkép

A rendszerünkkel való interakciók során felhasználóink mentális és érzelmi állapotokon mennek keresztül. Élménytérképeinkkel megragadhatjuk azt, hogy ezen folyamatok során mikor kerül krízishelyzetbe az ügyféllel való viszonyunk.

A problémát jelentő helyzetek azonosítása segít abban, hogy ezekre a potenciális elakadást jelentő helyzetekre választ tudjunk adni.

 • Információ az ügyféltől:Lehetséges interaktív helyzetek és érintkezési pontok listája
 • Ügyféloldali részvétel:Felhasználók biztosítása interjúkra
 • Leszállítandók:Vizuális élménytérkép készítése/li>

User journey – élménytérkép

A rendszereinkkel való interakciók során felhasználóink mentális és érzelmi állapotokon mennek keresztül. A user journey-kkel megragadhatjuk azt, hogy ezen találkozások során mikor kerül krízishelyzetbe a felhasználóval való viszonyunk. A problémát jelentő helyzetek azonosítása segít abban, hogy a felhasználói élményen javítsunk és ne vesszünk el (potenciális) ügyfeleket.

 • Ügyféloldali részvétel:Kapcsolati csatornák és érintkezési pontok listája, leírása
  Marketing, ügyfélszolgálat rendelkezésre állása, interjúkhoz résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók:Jelenlegi és javított kritikus user journey-k (ügyfélutak)térképe

Card sorting teszt

A tartalomstruktúra kialakítása során az ún card sorting módszertant használjuk, amelynek hatékonyságáról mi magunk is megbizonyosodtunk nagyvállalati projektjeink során.

A card sorting tesztelés során megkérjük a résztvevőket, hogy a weboldal – tervezett – tartalmát a számukra érthető módon rendszerezzék, csoportosítsák. A résztvevők az egyes csoportokat el- és átnevezhetik. A lapcsoportosítás módszerének segítségével megismerhető, hogy a felhasználók miként rendszereznék a weboldalra tervezett információkat, valamint feltárható felhasználóknak az oldal tartalmáról kialakuló véleményük is.

A megfelelő és egyértelmű információs architektúra megkívánja, hogy az oldalon az információk a felhasználó számára ésszerűen és egyértelműen legyenek elhelyezve és az egyes tartalmakat abban a csoportban – itt: menüpont alatt – találja meg a felhasználó, ahol keresi.

Kétféle csoportosítási módszer létezik. Nyílt csoportosítás esetén a felhasználók maguk csoportosítják a tartalmat, alakítják ki és nevezik el a csoportokat. Zárt csoportosítás esetén a résztvevők előre meghatározott kategóriákba rendezik a tartalmi elemeket. Érdemes előbb a nyílt, aztán a zárt csoportosítást alkalmazni.

A módszer előnye, hogy segít a weboldal struktúrájának kialakításában, felépítésében, valamint a tartalom elrendezésében és az egyes kategóriák elnevezésében. Mivel a tartalmat maguk a felhasználók alakítják ki, a majdani oldal elrendezése is logikus lesz számukra. A résztvevők a tesztelés során dolgozhatnak egyénileg vagy csoportosan, illetve online vagy személyes részvétellel.

A tervezett tartalom felosztásánál (azaz a majdani menüszerkezet kialakításánál) figyelembe szokás venni a 7+/–2 szabályt (egyszerre könnyen áttekinthető elemmennyiség), és ennek megfelelően 5–7, de legfeljebb 9 menüpontot kialakítani. Azért érdemes erre figyelmet fordítanunk, mert ahogyan növeljük az aloldalak számát (7–9 felett), úgy nehezítjük meg látogatóinknak az oldalon való tájékozódást. A card sorting gyakorlat során az Optimalsort szoftvert kívánjuk használni.

 • Információ az ügyféltől:Jelenlegi főbb tartalmak 1-2 mondatos leírása, összefoglalása
 • Ügyféloldali részvétel:Eredmény validálása
 • Leszállítandók:Javasolt menüstruktúra 2 mélységig

Navigáció, tartalomstruktúra kialakítása/módosítása

A funkciók és tartalmak ismeretében kialakítjuk az egyes funkciók szerkezetét, navigációjának sémáját és azt, hogy ezek hogyan fognak úgy összekapcsolódni, hogy zökkenőmentes felhasználói élményt tegyenek lehetővé.  A weblap fejlesztés során az egyik legnagyobb kihívás a megfelelő információs architektúra, tartalomstruktúra kialakítása. Ennek nehézségét az adja, hogy a tulajdonos cég, szervezet, vállalat gondolkodásmódja nem tükrözi a felhasználói gondolkodásmódot.  Pedig a (felhasználói gondolkodásmódnak) megfelelően elrendezett információs rendszerben a felhasználók könnyebben eligazodnak, szívesebben mozognak, intéznek ügyeket.

A tartalomstruktúra kialakítása során a meglévő, tervezett tartalommal dolgozunk. Ezt kétféleképpen tehetjük:

 1. Egyrészt úgy, hogy kutatóként, tanácsadóként, korábbi tapasztalataink felhasználásával kialakítjuk és elkészítjük a javasolt tartalomstruktúrát.
 2. Másik megoldás, hogy magukat a felhasználókat, vagyis a célcsoportok tagjait a kérdezzük meg arról, hogyan gondolkodnak a honlap tervezett tartalmáról, információs teréről. Ebben az esetben megpróbálunk hozzáférni a felhasználók nem tudatos viselkedési stratégiáihoz, „online természetes észjárásához”. Ezt hivatott megismerni és feltárni az online felületekkel kapcsolatos vizsgálatok egy része, amikor pl. azt vizsgáljuk, hogy milyen információs struktúra lenne egy adott weboldal felhasználói számára könnyen érthető (pl. paper prototyping, card sorting, tree testing), vagy amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott menüpontot hol keresnek elsőre, másodjára, harmadjára stb. a felhasználók (eye tracking, azaz tekintetkövetéses vizsgálati módszer).

Mindkét esetben érdemes és pótolhatatlan a tervezett tartalomstruktúra tesztelése. Célszerű nem megfeledkezni azokról, akiknek az oldal végül szólni fog: a felhasználókról.

 • Információ az ügyféltől:Analitikák
 • Ügyféloldali részvétel:Eredmény validálása
 • Leszállítandók:Javasolt menüstruktúra akár 3 mélységig
03

DESIGN

Kvalitatív és kvantitatív kutatásokat végzünk annak érdekében, hogy többet megtudjunk a felhasználókról. Felhasználókkal teszteljük a tervezett felületeket, hogy megtudjuk mi okoz nehézséget számukra.

Gyorsvázlat készítés

Ötletelés, illetve a megoldandó feladatok, kérdések és problémák hatékony, képi megjelenítése koncepciótervek formájában. Ez az egyik legfőbb módszer a tervezési feladatok jobb megértésére és egyezményes irány kialakítására egy közös foglalkozás keretében. Bár a felhasznált eszköz lényegtelen (legyen az tábla, papír, toll és ceruza, vagy éppen szoftver) az elkészült vázlatokat fontos, hogy megőrizzük, így referenciapontként szolgálhatnak a későbbiekban a projekt során.

 • Információ az ügyféltől:A megbeszélés témája
 • Ügyféloldali részvétel:Közös kreatív foglalkozások és megbeszélések
 • Leszállítandók:Vázlatok, kollázs a megfelelő témák szerint elrendezve

Drótváz készítés

A UX design egyik legfontosabb lépéseként drótvázakat hozunk létre a kulcsoldalakhoz.  A drótváz tervezés fázisában kerülnek kialakításra a kiemelten fontos folyamatok és oldalak részletei. Kifejlesztésre és kidolgozásra kerül a korábbi szakaszban kialakított UX koncepció, miközben a projektcsapat minden tagjának szempontjait beépítjük az iteráló tervezés mentén.  A drótvázakon a szövegek kidolgozására is hangsúlyt fektetünk (microcopy). Drótvázainkat egyértelmű, rövid magyarázatokkal látjuk el a hatékony fejlesztés érdekében.

 • Ügyféloldali részvétel:Kulcsoldalak közös meghatározása, heti rendszeres design critique-en való aktív részvétel, gyors visszajelzés tervekkel kapcsolatban
 • Leszállítandók:Részletes, szükség esetén interaktív drótvázak, Axure-ben megosztott drótvázak

Hangalapú felhasználói felület tervezése

A Hangalapú felhasználói felület kommunikációs platform, amely hangalapú csatornát nyit felhasználó és számítástechnikai eszköz között. A hangalapú interakció lehetőséget ad a kéz nélküli vezérlésre, szemkontaktust nem igénylő információ befogadásra, biometrikus azonosításra.

A Hangalapú felhasználói felület előnyei:
 • Biztonságos: autó vezetés közben olvastathatunk fel szöveges üzenetet és válaszolhatunk meg írásban a kezünk használata nélkül, továbbá biometrikus azonosítással biztonságosabb az ügyintézés telefonos ügyfélszolgálaton keresztül
 • Kényelmes: hangvezérléssel kapcsolhatjuk le a lámpát
 • Gyors: akár élő beszéd gyorsaságával képes szöveges bevitelre, vezérlésre
 • Emberibb, barátságosabb: úgy beszélgethetünk egy eszközzel, felülettel, mint egy bolti eladóval.
 • Akadálymentes: vakok és gyengén látók hanggal jobban tudják használni szolgáltatásunkat

Hangalapú felhasználói felület tervezéskor feltérképezzük a felhasználók igényeit, offline beszélgetéseket ültetünk át számítástechnikai eszközzel való kommunikációba.

 • Információ az ügyféltől: Elvárás a Hangalapú felhasználói felület felhasználásával kapcsolatban, funkciólista
 • Ügyféloldali részvétel: A Hangalapú felhasználói felület interface validálása
 • Leszállítandók:Párbeszéd sémák a gépi feldolgozáshoz, folyamatábrák

Felhasználói Tesztelés

A drótváz prototípus segítségével teszteljük a létrejött digitális terméket 4-12 meglévő vagy potenciális felhasználó bevonásával. Teszteléseink többnyire 1 óra hosszúak és a felhasználók kulcsfeladatokat hajtanak végre pl. egy webshop esetében egy terméket vesznek meg. Mindeközben megfigyeljük, hogy milyen problémáik adódnak, amelyről hangosan gondolkodva is beszámolnak. A tesztelés célja a koncepció, a folyamatok és funkció felhasználói szemszögű validálása. 

 • Ügyféloldali részvétel:Résztvevők biztosítása,tesztelés megfigyelése, problémák és megoldások megvitatása és priorizálása
 • Leszállítandók:Struktúrált hibalista, prezentáció a legfontosabb megfigyelésekről

A/B tesztelés

Az A/B tesztelést split vagy multivariate tesztelésnek is nevezik. Célja, hogy egy választott megoldás két különböző verzióját hasonlítsa össze, például egy call to action gomb variációit, annak érdekében, hogy megállapítsuk, melyik verzió teljesít jobban. Annak érdekében, hogy megtudjuk, melyik design a “jobb”, két verziót készítünk el. A két elkészült verziót egyidőben mutatjuk meg ugyanazon célcsoport egy-egy felének. A teszt alapján megtudjuk, hogy melyik verzió a jobb – melyiket veszik észre, kattintanak rá többen,

Az lesz a preferált változatuk, amelyik több felhasználót késztetett a kívánt cselekvésre, illetve amelyik jobb konverziós rátát produkált. Fontos szempont, hogy a teszt csak statisztikailag szignifikáns eredmény esetén megbízható. Ehhez megfelelő tesztelő (megfelelő elemszám) szükséges, amely azt biztosítja, hogy az eredmény ne a kevés véletlen (pl. öt tesztelő) összessége legyen.

Az A/B tesztelés remek eszköz a felhasználói viselkedést befolyásoló apró változtatások hatásainak megismerésére, folyamatosan javítva a felhasználói élményt és megelőzve a lehetséges megoldásokról folytatott véget nem érő vitákat. Bár az A/B tesztelés kiváló módszer a finomhangolásra, komolyabb és több eltérést tartalmazó variációk összehasonlítására azonban nem alkalmas, mivel az egyes variációk eltérő eredményei mögött álló pontos okokat csupán az A/B tesztelés eszközeivel képtelenség megállapítani és mérni.

 • Információ az ügyféltől:A project céljának meghatározása
 • Ügyféloldali részvétel:Aktuális teljesítményadatok a kiindulási állapot rögzítéséhez és a benchmark kijelölése az elérni kívánt cél eléréséhez, analitikai szoftverek beállítása az eredmények mérésére
 • Leszállítandók:Statisztikai tesztelési eredmények, a jobban teljesítő verzió kijelölése

Treejack validációs tesztelés

Menüstruktúránkat valódi felhasználókkal validáltatjuk, akiknek feladatok alapján ki kell igazodniuk felállított menüstruktrúnkban. Amennyiben bizonyos pontok gondot jelentenek nekik, azt a feladat keretében javítjuk menüstruktúránkban.

 • Ügyféloldali részvétel:Résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók: Javított menüstruktúra

Papír prototípus tesztelés

A papír alapú prototípusok tesztelése nem kihagyhatatlan, de igen fontos része a tervezési folyamatnak. A papír prototípusok tesztje nem összehasonlítható a működő oldal tesztelésével, a visszajelzések alapján a tervek módosításában és véglegesítésében van jelentősége. Csak a papír prototípusok tesztelés birtokában lehetünk biztosak abban, hogy terveink jól szolgálják a felhasználók igényeit.

 • Ügyféloldali részvétel:Résztvevők biztosítása
 • Leszállítandók:Excel-es összefoglaló a hibákról és a javítási irányokról

UX útmutató

Az ergonómiai kézikönyv javasolt végső formátuma PDF. A kézikönyv a tervezés során létrehozott ergonómiai alapelveket mutatja be, illetve olyan továbbiakat fogalmaz meg amelyek segítenek abban,  hogy a weboldal funkcionálisan és tartalmilag is hosszú távon is egységes legyen. Segít abban, hogy a már megtervezett drótvázak szemlélete hogyan terjeszthető ki további oldalakra.

 • Információ az ügyféltől: Arculati kézikönyv
 • Ügyféloldali részvétel:Eredmény validálása
 • Leszállítandók:Nagyjából 5-10 oldalas leíró dokumentum

Arculati kézikönyv

Az arculat kéziköny javasolt végső formátuma PDF, illetve a hozzá kapcsolódó PSD és JPG fájlok. A kézikönyv a tervezés során létrehozott grafikai eszköztárat mutatja be, az elemek gondos rendszerezésével és leírásával, ajánlásokat és tiltásokat tartalmaz, ezáltal biztosítva azt, hogy weboldal megjelenése hosszú távon is egységes legyen.

 • Információ az ügyféltől:Arculati kézikönyv
 • Ügyféloldali részvétel:Eredmény validálása
 • Leszállítandók:Terjedelme változó, nagyjából 50 oldalas, részletesen kitér a színek, tipográfia, navigáció, oldalsablonok, grafikai elemek használatára

Desingterv készítése

 • Konzultáció
  • Személyes találkozók keretében átbeszéljük az igényeket, lehetséges irányokat, szempontokat, megvizsgáljuk a versenytársakat, nemzetközi példákat.
  • Szállítandó: moodboard, lényegében egy JPG fájl ami vizuálisan összefoglalja a grafikai irányt
 • Grafikai tervezés
  • 2 kulcsoldalt a szükséges iterációkon során megtervezve kialakítjuk a grafikai arculatot, 1 desktop és 1 mobil felbontásban.
  • Szállítandó: layoutok, JPG
 • Kulcs oldalak
  • A végleges grafikai arculat alapján további fejlesztés–kész, kottázott kulcs oldalak grafikai tervét készítjük el
  • Szállítandó: layoutok, JPG, PSD
 • Komponens tár
  • Az elkészült oldal tervek legfontosabb kottázott komponenseit, és azok állapotait egy komponens tárban gyűjtjük össze. Ezek lesznek az építő elemei a fejlesztésnek és a jövőbeni grafikai gyártásnak.
  • Szállítandó: layoutok, komponensek elemei, JPG, PNG, PSD
 • Információ az ügyféltől:Arculati kézikönyv
 • Ügyféloldali részvétel:Eredmény validálása
 • Leszállítandók:layoutok, komponensek elemei, JPG, PNG, PSD, sketch

Design system

A design system a tervezés során létrehozott UI és UX  alapelveket mutatja be, illetve olyan továbbiakat fogalmaz meg amelyek segítenek abban, hogy az alkalmazás funkcionálisan és tartalmilag is hosszú távon is egységes és kiterjeszthető legyen. Megmutatja,  hogy a már megtervezett képernyők, folyamatok szemlélete hogyan terjeszthető ki további oldalakra. A design system atomokat, molekulákat és template-ket tartalmaz azok vizualizálásával, leírásával és alkalmazási szabályaival.

 • Ügyféloldali részvétel:Arculati elemek, guide-ok és elvárások átadása, gyors visszajelzés tervekkel kapcsolatban
 • Leszállítandók:Összefoglaló dokumentum vagy interaktív design system weboldal, Figma vagy Sketch file-ok
04

DEVELOP

Agilis módszertant alkalmazunk az adaptív tervezéshez, a korai szállításhoz és a folyamatos fejlesztéshez annak érdekében, hogy gyorsan és könnyen reagálhassunk a változásokra.

Fejlesztés támogatás

Tervezés során szoros együttműködésben szeretünk dolgozni a fejlesztési csapattal. Azonban egyes részletek csak a kivitelezés során tudnak pontosításra kerülni, vagy üzleti / kivitelezési nehézségek miatt módosításra szorulnak. Ilyenkor szükséges, hogy a tervezésre szakosodott UX és UI csapat hozzon döntéseket, és azok ne ad hoc kerüljenek eldöntésre. Product designereink képesek a fejlesztés során felmerülő hiányosságok listázására és megoldási javaslatok készítésére.

 • Ügyféloldali részvétel:Hozzáférések biztosítása, javítások lekövetése
 • Leszállítandók:Hiányosságok listázása kidolgozott megoldási javaslatokkal, ha szükséges

WordPress alapú honlapok fejlesztése

2016-os statisztikák alapján a honlapok mintegy 25%-a WordPress alapon fut, a WordPress CMS (tartalomkezelő rendszer) ideális blogok, céges bemutatkozó oldalak, webshopokportálok elkészítésére.

Vitatathataltan előnye, hogy rendkívül széles választékban érhetőek el sablonok és a hozzá készült plugin-ek, melyek használata akár 80%-kal csökkentheti a webfejlesztésre szánt költséget és időt, mindezt úgy, hogy az ügyfélnek nem kell kompromisszumokat kötnie az elvárt funkcionalitás terén.

Hazai és nemzetközi portálokon és blogokon folyamatosan monitorozzuk az elérhető WordPress sablonokat és plugineket, így ügyfeleinknek az üzleti céljaihoz leginkább illeszkedő megoldást tudunk javasolni.
A sablon kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy az adott téma mennyire megfelelően kidolgozott design, használhatóság és UX szempontból.

A sablon kiválasztása után az ügyfél igényeinek megfelelően testre szabjuk a témát és elvégezzük a szükséges módosításokat, különös tekintettel a használhatóság és a felhasználói élményre fókuszálva.
Cégünknek több éves tapasztalattal rendelkezik Worpress alapú üzleti oldalak (ergomania.hu), honlapok (esettanulmány a yogaart.hu honlap elkészítéséről) és webshopokok (bagbolsa.hu) fejlesztésében

 • Információ az ügyféltől:Üzleti elképzelések és elvárások a honlappal/webshoppal kapcsolatban, funkciólista
 • Ügyféloldali részvétel:Folyamatos kapcsolattartás a fejlesztési fázisokban (struktúra kialakítása, design, webfejlesztés)
 • Leszállítandók:WordPress alapú honlap/webshop

SEO javaslatok

Az oldal átalakításának megkezdése előtt javasolt egy SEO audit alapján felmérni a jelenlegi helyzetet. A SEO audit által és a korábbi weboldallal elérni kívánt célok alapján építhető fel a keresőoptimalizálási stratégia és határozható meg azon egyes lépései. A SEO audit iránymutatást és javaslatokat fogalmaz meg, amelynek erdményeként a megrendelő organikus látogatottsága napi több ezerrel nőhet.

A SEO audit az alábbi elemeket tartalmazza:

 • Kulcsszó kutatás: főbb kulcsszavak meghatározása kb. 40 db kulcsszó
 • Helyezés (ranking) riport: az ügyfél jelenlegi pozíciója a fenti kulcsszavakra a keresőkben
 • Versenytárs elemzés: főbb versenytársak meghatározása és azok SEO paramétereinek összehasonlítása
 • Backlink analízis: jelenlegi backlink státusz
 • On-site keresőoptimalizálási paraméterek vizsgálata: javaslat az egyes on-site elemek használatára (title, meta elemek, heading elemek, url struktúra, rich snippet elemek, kulcsszó sűrűség stb.)
 • Linkstruktúra vizsgálata: linkstruktúra elemzése és indexelt oldalak listázása
 • Oldal betöltési sebesség ellenőrzése és javaslattétel annak javítására
 • Off-site keresőoptimalizálási paraméterek vizsgálata: javaslat az egyes off-site beállításokra (linképítési módszerek, sitemap, robots.txt, stb.)
 • Javaslat az oldal programozási standardjaira
 • Analitikai vizsgálat: javaslat a konverzió mérési stratégiákra
 • Social média és annak jelentősége: a jelenlegi social media helyzet felmérése és javaslattétel annak javítására
 • Információ az ügyféltől:Hozzáférés a Google Analyticshez és a Search Console-hoz
 • Ügyféloldali részvétel:Aktív kommunikáció és együttműködés a kutatásban
 • Leszállítandók:Részletes dokumentum, amely tartalmazza az on-site és az off-site SEO beállításokkal és feladatokkal kapcsolatos ajánlásainkat
05

EDUCATION

Mentorálás és képzés során online vagy személyesen segítünk tanulni, fejlődni, vagy egy konkrét problémát megoldani. Szívesen képzünk csoportokat, kisebb cégeket de akár csak egy embert is.

UX oktatás

UX oktatás során interaktív, többnyire kiscsoportos formában vezetjük be a résztvevőket a UX alapjaiba, illetve a haladókat egy UX-es szakerületekbe vagy akár abba is, hogy hogyan kell együtt dolgozni UX-esekkel. Módszertanunk minden egyes elemébe bele tudunk avatni vegyes hátterű kollégákat. Számos olyan tevékenységet és módszertant oktatunk, ami még a UX szakmának is újszerű (pl. Lego Serious Play, Mentális modellek stb.).  Oktatásaink során gyakran tartunk workshopokat gyakorlatias tervezési és kutatási feladatokkal. 

 • Ügyféloldali részvétel:Résztvevők biztosítása, előzetes ismeretek átadása
 • Leszállítandók:Prezentáció és annak előadása

UX mentorálás

UX mentorálás során egy vagy több alkalommal a mentoráltak által felhozott problémákat, kérdéseket vitatjuk meg, ezekre keresünk együtt választ. Amennyiben a mentoráltaknak nehézséget jelent a problémák feltárása úgy ebben is segítünk. A mentorálásnak egy rendkívül intenzív fajtáját is végezzük, amikor tapasztalt kollégánk kitelepül a megrendelő helyszínére és heteken vagy akár hónapokon át is támogatja a mentorált fejlődését először napi szinten, majd ha már magabiztos a mentorált UX-es feladatai kapcsán, akkor kisebb intenzitással.

 • Ügyféloldali részvéte:Résztvevők biztosítása, projekt részleteinek előzetes megosztása, mentoráltnak idő biztosítása feladatok végrehajtására
 • Leszállítandók:Nincs leszállítandó

Lépj velünk kapcsolatba!

Alkossunk együtt felejthetetlen dolgokat!

Kedves Ergo,

A nevem
.
Az email címem
.

Üzenetem:

24 órán belül válaszolunk

Gellérthegy u. 21.
1016 Budapest

Látogatóknak